دوشنبه 1 مهر 1398  
 
Monday, September 23, 2019  
 
الإثنين, محرم 24, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
10
1396/5/1 يكشنبه فراخوان مزایده اجاره محل داروخانه شبانه روزی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان
دستگاه مزایده گزار :دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان
 
 مهلت درخواست شرکت در مزایده:از تاریخ 01/05/1396 لغایت 03/05/1396  تا ساعت :0010 صبح
 
محل ومدارک مورد نیاز جهت درخواست شرکت در مزایده : معاونت غذا ودارو دانشکده به صورت درخواست کتبی  تحویل دبیرخانه معاونت غذا ودارو گردد
 مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ 04/05/1396 لغایت 08/05/1396 تا پایان وقت اداری
 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد:به صورت حضوری با ارائه ( شماره نامه ) معرفی نامه  از طرف معاونت غذا ودارو دانشکده 
 
محل دریافت اسناد : آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری ستاد  دانشکده- مدیریت پشتیبانی وامور رفاهی - اداره تدارکات
 
مبلغ پایه مزایده :  ماهیانه به مبلغ  160،000،000 ریال  
 
میزان تضمین شرکت درمزایده  : مبلغ تضمین شرکت در مزایده   96،000،000 ریال وبا اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938  بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز وفیش تهیه واصل آن را در پاکت (الف ) قرارداده شود.
 
مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری   مورخ 10/05/1396
 
 محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری ستاد  دانشکده  دفتر مدیریت حراست دانشکده
 
زمان  گشایش پیشنهادات: مورخ 11/05/1396  
 
محل گشایش پیشنهادات: ساختمان مرکزی ستاد دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان
 
 لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 7-06153384004  داخلی 2222 و 2221 اداره قراردادها ی دانشکده   تماس حاصل فرمایید
 
               <<  مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی  دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان >>
بیشتر
نسخه قابل چاپ