دوشنبه 1 مهر 1398  
 
Monday, September 23, 2019  
 
الإثنين, محرم 24, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
14
1396/10/9 شنبه آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات بیمارستان شهید معرفی زاده
نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد امور مربوط به خدمات تنظیفات و منشی بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: آبادان– ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان- واحد امور قراردادها مراجعه نمایند
بیشتر
نسخه قابل چاپ