جمعه 8 مرداد 1400  

اخبار

برگزاری اولین جلسه یادگیری مشارکتی کمیته توسعه آموزش

اولین جلسه یادگیری مشارکتی کمیته توسعه آموزش گروه‌های اتاق عمل و هوشبری دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

1398/9/10 یکشنبه
برگزاری اولین جلسه یادگیری مشارکتی کمیته توسعه آموزش

برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی پرستاری

اولین نشست کارگروه تخصصی پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

1398/8/11 شنبه
برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی پرستاری

کارگاه تفسیر گرافی های تخصصی مغز و اعصاب برگزار شد

کارگاه تفسیر گرافی های تخصصی مغز و اعصاب در دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

1398/2/23 دوشنبه
کارگاه تفسیر گرافی های تخصصی مغز و اعصاب برگزار شد
نسخه قابل چاپ