شنبه 22 خرداد 1400  

اخبار

1399/4/7 شنبه

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری با حضور دکتر مسعود تراب پور؛ رییس دانشکده پرستاری، دکتر نوراله طاهری؛ مدیر گروه پرستاری و سایر اعضای این گروه روز شنبه 7 تیرماه برگزار شد.

در این نشست حول محورهای وضعیت انتخاب واحد دانشجویان و برگزاری کلاس ها در ترم بعد و همچنین جذب دانشجویان عراقی گروه پرستاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

.
آرشیو
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بیشتر