شنبه 22 خرداد 1400  

اخبار

1397/7/29 یکشنبه

برگزاری شورای آموزشی دانشکده پرستاری.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، شورای آموزشی دانشکده پرستاری با حضور رییس و اعضای این دانشکده روز یکشنبه 29 مهر برگزار شد.

در این جلسه مشکلات آموزشی دانشجویان رشته های پرستاری و فوریت های پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین آرایش ترمی پیشنهادی دانشجویان بین الملل رشته پرستاری ارئه گردید و بررسی آن به جلسات بعدی موکول شد.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر