شنبه 22 خرداد 1400  

اخبار

1398/8/11 شنبه

برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی پرستاری.

اولین نشست کارگروه تخصصی پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد..

.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، این نشست جهت بازنگری کوریکولوم واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه، در رشته پرستاریبا حضور رییس، مدیر گروه و اعضای گروه پرستاری روز شنبه 11 آبان‌ماه در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.
.
آرشیو
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بیشتر