سه‌شنبه 6 اسفند 1398  

 1. برقراری ارتباط مستمر با دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت متبوع و اجرای برنامه های ابلاغی
 2. ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت متبوع و سایر مراجع ذیصلاح به بیمارستانها
 3. ارائه نظرات کارشناسی در خصوص تاسیس و یا توسعه مراکز درمانی و برنامه ریزی جهت راه اندازی مراکز درمانی جدید
 4. انجام مطالعه و بررسی در زمینه تعیین فضاهای درمانی و نوع فعالیت بخشها و تعداد تخت هر بخش در بیمارستانهای جدیدالتأسیس و در حال فعالیت
 5. جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل شاخص های درمانی بیمارستانها و ارزیابی فعالیت های مربوطه
 6. نظارت بر گردش کار بیمارستانها از نظر رعایت استانداردهای درمانی و دستورالعمل های وزارتی
 7. تدوین برنامه بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای امور درمانی
 8. تهیه فرمها، معیارها و استانداردهایی که باید در برنامه نظارتی مراکز درمانی مدنظر قرار گیرد
 9. کنترل و نظارت بر عملکرد بیمارستانها از طریق بازدید محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای بهبود فرایندهای بیمارستانی
 10. بازرسی و اظهارنظر نسبت به عملکرد، نقاط قوت و ضعف و کارایی مراکز درمانی و پیشنهاد راه کارهای اجرایی به مراکز مورد بررسی و به سطوح مختلف ذیصلاح
 11. همکاری لازم و کافی با اداره نظارت و اعتبار بخشی و دیگر اداره های درمان در راستای ارتقاء فرایندهای بیمارستانی
 12. هماهنگی با معاونت توسعه در جهت اصلاح فضای فیزیکی

متون عمومي
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2084
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22450325 تعداد بازديد زيرپورتال: 38976 اين زيرپورتال امروز: 39 سایت در امروز: 2801 اين صفحه امروز: 1