نام و نام خانوادگی

توفیق حلاوی

 

 تلفن تماس

061-53392952

 

Email

Tofighhalavi@Gmail.com
 

شرح وظایف

vایفای نقش سخنگویی بيمارستان  به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به هنگام به مردم

vایجاد و ارتقاء ارتباطات بيمارستان با سازمان ها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله

vنظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم، کارکنان و مراجعين

vبرنامه ریزی، هدایت واجرای ملاقات های عمومی، کارکنان و مراجعين بيمارستان با مسئولین

vتهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویت ها و رئوس برنامه و اقدامات

vارایه نظرات مشورتی به ریاست بيمارستان در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های بيمارستان به رسانه ها و مردم

  
تعداد بازديد اين صفحه: 688
تعداد بازديد کنندگان سايت: 23172216 تعداد بازديد زيرپورتال: 27520 اين زيرپورتال امروز: 112 سایت در امروز: 25120 اين صفحه امروز: 5