اخبار
.

برگزاری اولین جلسه یادگیری مشارکتی کمیته توسعه آموزش

1398/9/10 یکشنبه

اولین جلسه یادگیری مشارکتی کمیته توسعه آموزش گروه‌های اتاق عمل و هوشبری دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، این جلسه توسط ندا رضاوی، یسری مطورپور و ستار تنیده؛ دانشجویان رشته‌های هوشبری، اتاق عمل و پرستاری، تحت نظارت دکتر ارغوان افرا؛ سرپرست کمیته توسعه آموزشی رشته‌های هوشبری و اتاق عمل، و با حضور دکتر مسعود تراب‌پور؛ رییس دانشکده پرستاری و برخی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان، روز یکشنبه 22 آبان‌ماه در آمفی تاتر معاونت آموزشی برگزار شد.
عكس های مرتبط :