اسلایدر
1398/10/7 شنبه
تقدیر وزیر بهداشت از رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir