شنبه 22 خرداد 1400  

گام ها و اهداف هوشبری

گام ها و اهداف هوشبری.

معرفی رشته هوشبری
 
 
نام و تعریف رشته: Bachelor of Sciences in Anesthesia
 
رشته کارشناسی هوشبری (Bachelor of Sciences in Anesthesia) شاخه‌ای از علوم پزشکی است که دانشجویان طی دورة آموزشی با اصول جدید، روشها، تجهیزات و وسایل بیهوشی به ویژه هوشبری در جراحی‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مثل قلب، عروق بزرگ، توراکس، مغز و اعصاب پیوند اعضاء و غیره آشنا شده، مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را فرا می‌گیرند.
دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصصین بیهوشی در امر بیهوش ساختن، نگهداری و هوش آوری بیماران مراقبت از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی Post Anesthesia Care Unit (PACU) یا اتاق ریکاوری، سرویس کنترل درد حاد Acute Pain Management Service (APMS) و در فوریتهای پزشکی (بحرانی) تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش می‌نمایند.
 
تاریخچه هوشبری
 
 در کشور ایران تاکنون رشته‌ای مشابه رشته کارشناسی هوشبری وجود نداشته است، ولی در سایر کشورها، دوره‌‌های تحصیلی مرتبط با رشته فوق با برنامه‌های آموزشی متفاوت به لحاظ محتوی و طول دوره، ارائه می‌گردند. در ایالات متحده آمریکا و انگلستان دورة آموزشی کارشنای هوشبری با عناوینی مانند Nurse Anesthesia و Bachelor of Nurse Anesthesia Science in Anesthesia وجود دارند.
باتوجه به پیشرفتهای دانش بیهوشی و توسعه تجهیزات و فن‌آوری و به منظور ارائه خدمات مراقبتی مطلوب و اثر بخش، استفاده از دانش آموختگان رشته فوق بویژه در اتاقهای عمل جراحی تخصصی، فوق تخصصی، واحد مراقبتهای پس از بیهوشی (PACU) و سرویس درد حاد و مرکز فوریت‌های اورژانس ضروری به نظر می‌رسد
 
وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان :Task Analysis
 
 نقش مراقبتی:      
الف) شناخت وضعیت عمومی بیمار و اقدامات مراقبتی قبل از بیهوشی:         
- آگاهی از پرونده، وضعیت و سوابق پزشکی بیمار.
- در آزمایش دستگاهها، تجهیزات مربوط به بیهوشی و آماده کردن لوازم، وسایل و داروهای موردنیاز و اطمینان یافتن از کارایی آنها با متخصص بیهوشی همکاری نماید.
 
- در برقراری راه وریدی محیطی مطمئن و مناسب با پزشک مربوطه همکاری نماید.
 
- در اتصال دستگاههای مختلف پایش به بیمار با پزشک مربوطه همکاری نماید.
 
- در کنترل و ثبت علائم حیاتی بیمار با پزشک مربوطه همکاری نماید.
 
- در قرار دادن بیمار در وضعیت‌های مناسب (Position)، بدون خطر و متناسب با نوع عمل جراحی با متخصصی بیهوشی همکاری نماید.
ب) مراقبت از بیمار در خلال بیهوشی 
 -کمک به متخصص بیهوشی در هوش آوری بیماران
- کمک در انتقال بیمار به PACU
 
- استقرار در PACU و ارائه خدمات مراقبتی به بیماران بستری در آن
 
- کنترل و ثبت علائم حیاتی و پایش سیستم‌های مختلف بدن بیمار تا هوشیاری کامل و گزارش و ثبت موارد غیر طبیعی
 
- کنترل علائم هیپوکسی و گزارش موارد غیرطبیعی به متخصص بیهوشی
 
- استفاده مؤثر از انواع وسایل اکسیژن درمانی، رطوبت‌سازها و... طبق دستور متخصص بیهوشی
 
- مشارکت در انجام روشهای ایزولاسیون و کنترل عفونت
 
- ثبت و بایگانی گزارشات مربوط به بیماران و هزینه‌های درمانی
 
- مشارکت در تهیه، آماده سازی و نگهداری دستگاهها، تجهیزات، وسایل و سایر امکانات موردنیاز PACU
 
- رعایت نکات ایمنی مربوط به PACU
د) نقش مراقبتی در سرویس درد حاد:   
 در پذیرش و آماده سازی بیمار جهت اقدامات درمانی تحت نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید.
- در آماده سازی و نگهداری وسایل، تجهیزات و داروها در سرویس درد حاد مشارکت نماید.
 
- در انجام روش های کنترل درد حاد به متخصص بیهوشی کمک نماید.
 
- آشنایی با عوارض کنترل سرویس درد حاد و اطلاع به متخصص بیهوشی جهت درمان.
 
- در ترخیص بیمار از سرویس درد حاد تحت نظارت متخصص بیهوشی همکاری نماید.
 
همچنین دانش آموختگان کارشناسی هوشبری به عنوان عضو تیم احیا (CPCR) و تحت نظر متخصص بیهوشی در زمینه برقراری و اداره راه هوایی و سایر وظایف محوله ایفای نقش می‌نمایند
نقش ارتباطی:      
-ارتباط با متخصصین بیهوشی، اعضاء تیم جراحی، پرسنل بخش اتاق عمل، دانشجویان و...
- ارتباط با واحدهای مرتبط با اتاق عمل مثل آزمایشگاه، بانک خون، رادیولوژی، مهندسی پزشکی و...
 
- ارتباط با واحد پرستاری و سیستم اداری بیمارستان