شنبه 22 خرداد 1400  

هیئت علمی علوم ازمایشگاهی

هیأت علمی علوم ازمایشگاهی.

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی
اکبر اکبری ایمونولوژی مربی
شیما آزادپور هماتولوژی مربی
نبی جمعه زاده میکروب شناسی مربی
غلام عباس دیناروند بیوشیمی بالینی مربی
بتول صادقی نژاد قارچ شناسی استادیار
کمیل مذهب جعفری انگل شناسی مربی